Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki

Sekretariat: mgr Mariola Grabowska e-mail: pspi@ug.edu.pl tel: 58 523 2258
Kierownik: dr inż. Janusz Młodzianowski, e-mail: pspi@ug.edu.pl, tel. 58 523 2282
Sekretariat czynny w godz. 8.00-15.00, Dziekanat pok. 7

PSPI są wspólną inicjatywą Instytutów: Fizyki Doświadczalnej, Informatyki, Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki oraz Instytutu Matematyki Wydzialu MFI Uniwersytetu Gdańskiego. Studia prowadzone są od 1994 roku.

Zmiana planu zajęć w związku z pandemią covid-19

W związku w pandemią covid-19 zajęcia na III semestrze PSPI, edycji P501-12 odbywać się będą w trybie mieszanym.
Szczegóły w nowym planie.

Nowe standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019r (Dziennik Ustaw, Warszawa 2 sierpnia 2019r. Poz. 1450) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu (grupa E) może otrzymać osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, czyli absolwent studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku, który w toku, tych ukończonych studiów, zrealizował przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, podstawy dydaktyki, dydaktykę i emisję głosu (to jest nabył kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu).

Absolwent PSPI uzyskuje uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole podstawowej na II etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV–VIII oraz w szkole ponadpodstawowej, w ramach kształcenia ogólnego."

Nowa edycja PSPI na rok akad. 2022/2023

Otwieramy nabór na kolejną edycję studiów, która rozpocznie się pod koniec Października 2022.
Rekrutacja odbywa się elektronicznie na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów – studia podyplomowe.
Zainteresowanych prosimy jednak o niezależny kontakt z sekretariatem PSPI.

Planowany terminarz zajęć na rok akad. 2021/2022

Semestr III (P501-12):

  • 15, 16, 17.10.2021
  • 5, 6, 7.11.2021
  • 19, 20, 21.11.2021
  • 10, 11, 12.12.2021
  • 14, 15, 16.01.2022
  • -, 29, 30.01.2022

Szczegółowy terminarz na rok akad. 2020/2021

Plany i daty zjazdów w semestrze: