Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki

Sekretariat: mgr Mariola Grabowska e-mail: pspi@ug.edu.pl tel: 58 523 2258
Kierownik: dr inż. Janusz Młodzianowski, e-mail: pspi@ug.edu.pl, tel. 58 523 2282
Sekretariat czynny w godz. 8.00-15.00, Dziekanat pok. 7

PSPI są wspólną inicjatywą Instytutów: Fizyki Doświadczalnej, Informatyki, Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki oraz Instytutu Matematyki Wydzialu MFI Uniwersytetu Gdańskiego. Studia prowadzone są od 1994 roku.

Nowe standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019r (Dziennik Ustaw, Warszawa 2 sierpnia 2019r. Poz. 1450) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu (grupa E) może otrzymać osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, czyli absolwent studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku, który w toku, tych ukończonych studiów, zrealizował przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, podstawy dydaktyki, dydaktykę i emisję głosu (to jest nabył kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu).

Absolwent PSPI uzyskuje uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole podstawowej na II etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV–VIII oraz w szkole ponadpodstawowej, w ramach kształcenia ogólnego."

Nowa edycja PSPI na rok akad. 2019/2020

Rozpoczęcie edycji PSPI (P501-11) odbędzie się dnia 25 Października 2019 o godz. 13.00 w sali 301 na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyku UG.

Otwieramy nabór na kolejną edycję studiów, która rozpocznie się pod koniec Października 2019. Rekrutacja odbywa się elektronicznie na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów – studia podyplomowe.
Zainteresowanych prosimy jednak o niezależny kontakt z sekretariatem PSPI.

Planowany terminarz zajęć na rok akad. 2019/2020

Semestr I (P501-11):

  • 25, 26, 27.10.2019
  • 22, 23, 24.11.2019
  • 13, 14, 15.12.2019
  • 10, 11, 12.01.2020
  • 7, 8, 9.02.2020

Semestr III (P501-10):

  • 18, 19, 20.10.2019
  • 8, 9, 10.11.2019
  • 29, 30.11, 1.12.2019
  • 20, 21, 22.12.2019
  • 31.01, 1, 2.02-2020

Szczegółowy terminarz na rok akad. 2018/2019

Plany i daty zjazdów w semestrze: